Darkness day of my Life

Ika Disinuebe nin Hunyo Dosmil-disinuebe, Makusog na durus nin parus garo bagyo ang paabuton namamatian ko. Madiklom na umabot asin mayo akong maginibo, kundi mation ang kusog kang duros na maydarang makusog na uran na kayang rauton ang gabos na agihan nya. Piriton ko man talagang huri ng ang gabos yaon na siya.

To be continue…